Våld i nära relation

Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Med nära relation menas att man är eller har varit gift, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Även barn, föräldrar och syskon räknas som närstående.

Ingen form av kontroll och isolering är okej. Det är olagligt att kontrollera någons e-post eller telefon, tvinga eller hota, stänga in eller låsa ute, vara hemma hos någon utan lov eller förfölja någon. Att hota med att skada barn, husdjur, ägodelar, att hota om att begå självmord, eller hota att avslöja någons sexuella läggning eller könsidentitet mot dennas vilja är andra exempel på våld.
 
Nedvärderande och kränkande ord om ens person, vänner eller familj, extrem svartsjuka, att skämma ut sin partner inför andra och förödmjuka henne eller honom liksom att försätta någon i ekonomisk beroendeställning är också att betrakta som våld.
 
Att bli skakad, knuffad, släpad, att någon tar stryptag eller hotar med kniv är exempel på fysiskt våld. Det är våld även om det inte skulle synas några blåmärken eller sår efter våldet. Att ha sex med någon som sover eller är drogad är en form av sexuellt övergrepp och är olagligt.
 

Att utöva våld är alltid ett brott och det finns flera lagar mot den här typen av upprepat våld. Till exempel lagen om kvinnofridskränkning, sexualbrottslagen och lagen om besöksförbud.

På brottsofferjouren får du som utsatts för våld i nära relation hjälp och stöd.
Du kan också kontakta kvinnojouren eller socialtjänsten där du bor.