Brottstyper

Brottstyper är de brott som ofta förekommer bland stödsökande som kontaktar oss.

Det skiljer sig dock mellan ålder, könstillhörighet och etnicitet vilken brottstyp som är vanligast att blir utsatt för.