Bli medlem

Som medlem i Brottsofferjouren Östra Skaraborg ger du ett mycket viktigt bidrag till vår verksamhet. Som medlem kan du vara med och påverka verksamhetens utformning och delta i de evenemang som föreningen arrangerar. Dessutom ingår en prenumeration på tidningen Brottsoffer, som ges ut av Brottsofferjourens Förbundskansli och utkommer med fem nummer per år.

Medlemsavgiften är:
Enskild person: 100:-
Familj: 150:-
Företag: 400:-

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5463-8176
Glöm inte bort att uppge namn på och adress till den som avgiften avser.