Organisationen

Ordförande: Björn Brodin     

0706-839404

bjornabrodin@gmail.com

Vice ordförande Elisabeth Karlsson 070-5592041

Kassör: Sebastian Wäring 070-8260695                

Sekreterare:  Caroline Andersson 073-5442658

Ledamot: Catherine Rosander 070-7996551

Ersättare: Ann-Charlotte Ödman 070-4008900

Ersättare: Yvonne Broberg 070-3511949

Revisor: Kent Danielsson  0708-436756      

Revisor: Sune Andersson 0736-6692946  

Valberedning: Gösta Carlsson 070-7232512

Valberedning: Marianne Tibblin 076-8706010

Brottsoffersamordnare och

Vittnesstödsamordnare:

Yvonne Jannes                                     

0727-355125

yvonne.jannes@ostraskaraborg.boj.se