Bli volontär

Uppdrag som stödperson/vittnesstöd

Är du intresserad av ideellt uppdrag som stödperson/vittnesstöd är du välkommen att höra av dig till oss.
Utbildningen är kostnadsfri och ger dig kunskaper inom områden som samtalsmetodik, vanliga reaktioner hos brottsoffer, rättsprocessen, skadeståndsfrågor, polisens arbete mm.
Inför, under och efter utbildningen prövas din lämplighet som stödperson/vittnesstöd.

För mer information kontakta oss Tel: 0500-487543, e-post: info@ostraskaraborg.boj.se