0500-487543

Huvudrubriker

Det traumatiska bandet

Om vi följer den röda tråden ser vi att relationer med våld ofta följer ett mönster. Även förövaren och offret följer ofta ett mönster.

Det skapas ett band i relationen som gör att det blir svårt att ta sig ur. Det traumatiska bandet består egentligen av flera sammantvinnade trådar. Här ska vi se på några av dem. Den första är förstås kärlek.

 

Kärlek

I en destruktiv relation är det vanligt att kvinnan upplever en stark kärlek och passion för mannen. Hon har en känsla av att vara utvald och har aldrig känt så starkt förut.

Med kärlek kommer också utsatthet, man blir sårbar. För att kunna hålla kvar denna kärlek är man många gånger beredd att utstå det mesta.

 

Rädsla

I vissa fall är rädslan med från början av förhållandet men vanligast är att den kommer smygande. Rädslan gör att man håller fokus på vad den andre gör och hans humör. Man blir expert på att läsa av den andre.

För den som fruktar för sitt liv och som vet att faran är som störst när man lämnar en destruktiv relation, fungerar många gånger rädslan som en anledning att stanna kvar.

 

Medlidande

En kvinna kan känna ett stort medlidande med den man som misshandlar henne. Hon kan lyssna in mannens bakgrund och tidigare erfarenheter. Hans svåra barndom, missbruk, sjukdom eller liknande kan ge henne den förståelse hon behöver för att ursäkta mannens handlingar gentemot henne själv. Ändå är det få kvinnor som upplever att mannens våld mot henne är något skäl till att hon själv skulle vara värd medlidande.

 

Beroende

Kvinnan kan uppleva det som att mannen är beroende av henne. Det finns ingen annan som kan tillgodose alla hans behov och han går under utan henne. Hon känner en stor ansvarskänsla för honom.

Hon kan också känna sig beroende av mannen. Hon kanske inte har några vänner kvar och har svårt att tänka sig det ensamma liv som väntar utanför förhållandet.

 

Hopp

Mannen är ofta skicklig på att väcka hopp hos kvinnan. Även efter en svår misshandel kan det finnas ett starkt hopp hos kvinnan. Mannen visar sig villig att förändras. Bara det att han är villig att prata kan göra att kvinnan än en gång börjar hoppas.

För många kvinnor är det först efter att hon förlorat allt hopp som hon väljer att lämna relationen.

 

Skuld

Många kvinnor tar på sig en stor del av skulden. Hon har gjort något fel som utlöser våldet.

När en kvinna har förstått att hon måste lämna men inte gör det kan hon skämmas för att hon sviker sig själv och övriga i familjen.

Om hon har berättat för någon utomstående kan hon skämmas för att hon inte avslutar relationen så snabbt som hennes omgivning skulle vilja.

Det är också vanligt att en kvinna som i samband med en akut situation tvingas berätta sanningen efteråt upplever starka känslor av skuld för att hon ”svikit” mannen.

 

Hat

Hat är en tabubelagd känsla. Men blandningen av kärlek, rädsla och hat är extremt intensiva känslor och gör att man kan bli helt uppslukad av relationen. Att uppleva ett starkt hat kan göra att man skäms och ibland kanske till och med bli rädd för sig själv.

 

Viljan att förstå

Att få utstå våld från någon man älskar och som säger sig älska en tillbaka är så traumatiskt att det enda som kan dämpa ångesten är att göra våldet begripligt. ”Varför?” är den vanligaste frågan och den brukar inte få något riktigt svar.

 

Den kidnappade hjärnan

Om en destruktiv relation fortsätter tillräckligt länge börjar kvinnan att tvivla på sig själv. Hon kan vara så nedbruten att hon inte längre har en egen personlighet. Det är mannens uppfattning som gäller.

Många kvinnor är till exempel övertygade om att ingen kommer att tro på deras berättelse just för att mannen talat om för dem att det är så.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.